Rysy historyczne gminy Anderlecht

Rysy historyczne gminy Anderlecht

W epoce kamienia, oraz epoce brązu u brzegów rzeki Zenne zaczęli pojawiać się ludzie. Są to tereny dzisiejszego Anderlechtu, gdzie obecnie można zobaczyć ślady po willach w stylu rzymskim, a także pozostałości po frankijskich nekropoliach. Frankowie byli zachodniogermańską federacją plemion, sięgającą III wieku naszej ery. Część z nich najeżdżała w późniejszych czasach starożytny Rzym. To właśnie w Brukseli można znaleźć resztki nagrobków, będące zbiorowymi cmentarzami społeczności Franków. Nieco później, bo w 1047 roku po raz pierwszy na tych terenach użyto nazwy Anderlecht, ale formalnie nazwa ta obowiązuje od 1186 roku. W regionie tym w wieku XIV trwały walki o objęcie władzy nad tą częścią Brukseli, która za jej dzielnicę uznana została w 1393 roku. Rozkwit kulturalny przypada w Anderlechcie na okres XV i XVI wieku, a w późniejszych latach toczyły się tu walki pomiędzy Niderlandami, a Francją. Choćby z powodu tych rysów historycznych anderlecht jest inicjatywą, której warto się podjąć i zwiedzić te tereny. Anderlecht został uznany jako niezależna gmina, przez Francuzów, po tym jak pokonali oni wojska austriackie. W dziewiętnastym stuleciu można było zaobserwować duży i szybki przyrost liczby mieszkańców osiedlających się na terenach gminy, co było powodem rozrastającej się i blisko położonej Brukseli. Najbardziej znane dzielnice, czyli Het Rad i Moortenbeek powstały w XX wieku.