Dobrzyca

Dobrzyca

W Dobrzycy znajduje się pałacowe założenie, które łącznie z parkiem ma masońskie pochodzenie. Powstało ono w latach 1795 – 1800 na miejscu szesnastowiecznego zameczku otoczonego fosą dla Augusta Gorzeńskiego, posła na sejm czteroletni, współtwórcy konstytucji 3 Maja, a ponadto szefa kancelarii króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Za służbę dla kraju odznaczono go orderami świętego Stanisława i orła Białego. Był on znawcą sztuki i jej kolekcjonerem, miłośnikiem kultury antycznej i masonem. Stad zapewne pałac, który wzniósł, ma w swym rzucie kształt węgielnicy, wolnomularskiego symbolu. Tworzą go dwa zestawione ze sobą pod kontem prostym skrzydła. W narożniku, w którym się krzyżują, umieszczono portyk zwieńczony trójkątnym naczółkiem z herbami właścicieli. Badacze masońskich śladów nie tylko jednak w kształcie pałacu szukają symboliki. Dopatrują się jej w każdym detalu, od liczby schodów, po polichromię, jaka istnieje na ścianach i zdobiące wnętrze pałacu sztukaterie, wśród których można znaleźć znak kielni.Żółta gorączka:Szczepienie na żółtą gorączkę to jedyne szczepienie, jakie jest wymagane z bezwzględnością przez wszystkie kraje siata, wymagania te oczywiście dotyczą tych, którzy wyjeżdżają do krajów zagrożonych, do krajów sfery tropikalnej. Żółta gorączka wiec występuje nie tylko w Afryce, ale także, a może przede wszystkim – w Azji południowo – wschodniej, niestety w Indiach i Tajlandii, Laosie, Birmie, ale także w Chinach. Żółta gorączka to choroba, którą przenoszą komary. Generalnie wyjeżdżając gdziekolwiek do sfer tropikalnych należy mieć ze sobą wszelkiego rodzaju środki chroniące przed komarami. Te sprzedawane w miejscach, na których rzeczywiście by się przydały, nie są tak skuteczne jak te sprzedawane w krajach rozwiniętych, zachodnich, cywilizowanych. Komary przenoszą żółtą gorączkę, biorą ją od dzikich zwierząt. Choroba ta u człowieka wywołuje szereg dolegliwości, nierzadko skończonych śmiercią przedwczesną, bo jak nazwać tak inaczej śmierć, która nie powinna jeszcze nastąpić – człowiek nie umarł ze starości?