Kilka podstawowych informacji na temat Włoch

Kilka podstawowych informacji na temat Włoch

Włochy to jedno z najczęściej odwiedzanych przez turystów państw europejskich. Z racji tego, iż kraj leży na Półwyspie Apenińskim przybrał nietypowy kształt, który określa się mianem buta. Jest to przede wszystkim państwo demokratycznego, którego stolica znajduje się w Rzymie. Mię3dzy innymi dzięki przemysłowi oraz tak doskonale rozwiniętej turystyce Włochy należą do jednego z najbogatszych krajów. Język, który tam panuje to w większości włoski, choć można również napotkać sardyński oraz friulski. Tak naprawdę różnice nie są tak bardzo znaczne, gdyż przypomina to nasze przykładowe gwary. Zyski z turystyki bardzo często przekraczają kilkadziesiąt tysięcy milionów euro, a ponadto liczba odwiedzających jest również bardzo zaskakująca, gdyż wynosi około czterdziestu milionów każdego roku. Włochy nie są stosunkowo dużym państwem, ale z całą pewnością zaludnienie jest imponujące. Na jeden kilometr kwadratowy przypada średnio około dwustu osób, a w niektórych regionach jeszcze więcej. To, co można zauważyć w tym oto państwie europejskim to dość niski wskaźnik aktywności zawodowej w porównaniu do Unii Europejskiej, ale włosi mogą cieszyć się wysokim poziomem wyedukowania. Religia występująca w większości to katolicyzm, ale oczywiście występują również mniejszości religijne, brak prześladowań na tym tle.