Najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców

Najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców

W najbardziej popularnych miejscowościach turystycznych w górach, nad morzem, nad jeziorami i w innych regionach Polski często spotykamy się ze skrótem PTTK. Kupując mapki, foldery, pocztówki, pamiątki, najczęściej korzystamy z usług właśnie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Powstało w 1950 roku z połączenia dwóch organizacji Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. PTTK jest powszechną i społeczną organizacją zrzeszającą obecnie ok. 70 tysięcy członków. Działają w kołach i klubach, które tworzą terenowe odziały na terenie całego kraju. Ich zadaniem jest rozwijanie i propagowanie turystyki kwalifikowanej (górskiej, pieszej, kajakowej, żeglarskiej, kolarskiej, motorowej, narciarskiej) i krajoznawstwa. W swych działaniach popularyzują piękno naszego kraju, jego historię, kulturę, chronią zabytki i przyrodę. PTTK organizuje, stwarza warunki i ułatwia uprawianie turystyki indywidualnej i zbiorowej. Zajmuje się też szkoleniem kadry turystycznej (organizatorzy i instruktorzy turystyki, opiekunowie przyrody, strażnicy ochrony przyrody, przodownicy, opiekunowie zabytków i przewodnicy), oferuje bazę noclegową i różnorodne usługi dla ruchu turystycznego. Niezmiernie ważnym zadaniem Towarzystwa jest dbanie o szlaki turystyczne, ich wyznaczanie, znakowanie i konserwacja. PTTK umożliwia turystom zdobywanie odznak w każdej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej. Mając 18 lat można zostać członkiem Towarzystwa i po opłaceniu składki otrzymać Legitymację PTTK, która daje uprawnienia do zniżek w różnych obiektach turystycznych.