Anderlecht – mała miejscowość, znana na całym świecie

Anderlecht – mała miejscowość, znana na całym świecie

To w Anderlecht, małej miejscowości pod Brukselą w Belgii, znajduje się znany na całym świecie klub piłkarski RSC Anderlecht. Miejscowość jest jedna z 19 gmin wchodzących w skład Regionu Stołecznego Brukseli. Z Brukseli można tu dojechać metrem. W wiekach XV i XVI, Anderlecht był centrum kultury. W XVI wieku przebywał tu Erazm z Rotterdamu, do dziś turyści mogą zwiedzać dom, w którym mieszkał. Co jeszcze turyści mogą zobaczyć w Anderlecht? W centrum miasta znajduje się kolegiata świętego Piotra i świętego Gwidona. Warto odwiedzić jej romańską kryptę z X wieku, która jest najstarszą w Belgii. Kościół był przez kilka wieków rozbudowywany i jego większa część powstała dopiero w XIV wieku, a nawet później. Muzeum historyczne miasta i regionu znajduje się w dawnym klasztorze sióstr beginek. Sam klasztor jest o tyle ciekawy, że nie jest jednorodnym budynkiem, połączonym z kaplicą, lecz stanowi zespół domków, w których mieszkały beginki, a kaplica, szpital, obiekty gospodarcze znajdują się w ich sąsiedztwie. Do klasztoru wstępowały zamożne panny, które mogły sobie kupić jeden z domków i mieszkać w nim aż do śmierci. Potem, dom przechodził na własność wspólnoty klasztornej. Tego typu klasztorów beginek było na terenie całej Belgii czternaście. Od nazwy zakonu, zwane były beginażami. Tak jak wiele budowli średniowiecznych, beginaże zamknięte były okalającym budynki murem.