Jura Krakowsko-Częstochowska

Jura Krakowsko-Częstochowska

W skład Jury Polskiej w chodzą: Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Wieluńska, a także część Wyżyny Woźnico-Wieluńskiej. Największą różnicą pomiędzy owymi formami, jest ich geologiczna budowa. Takie różnice nastąpiły w wyniku różnorodnych procesów geologicznych, które miały miejsce pomiędzy Krakowem, a Częstochową. W ich to wyniku powstały przepiękne formy krasowych ostańców, wszelkiego typu urwiska, a także głębokie doliny. Oprócz tego działalność geologiczna sprawiła, że powstało tu bardzo wiele jaskiń.Wycięcie połaci dużych połaci lasów w czasach Kazimierza Wielkiego spowodowało zaburzenie stosunków wodnych i doprowadziło między innymi do powstania Pustyni Błędowskiej, największego obszaru występowania lotnych piasków pochodzenia lodowcowego. Mozaikę naturalnych atrakcji dopełniają nie mniej interesujące dzieła ludzkich. Z jej rąk dawna stolica Polski – Kraków, oraz Częstochowa. Oprócz tych wspaniałości istnieje tu także rezerwat, jakim są Orle Gniazda. Symbol orła w nazwie świadczy o dostojności Polski.Dawne znaczenie Dubrownika :Dubrownik to miasto chlubnie nazywane kiedyś Atenami Słowian. Ateny słowiańskie jak najbardziej oczywiście nie są. Jednak Dubrownik to miasto dziwne, w którym przemieszały się ciągle wpływy różnych kultur. To wszystko sprawia, że warto odwiedzić dzisiaj to miasto, jest ono piękne, jest to prawdziwa kolebka historii. Co roku tysiące turystów rezerwuje tutaj sobie noclegi i przyjeżdża odpoczywać, zwiedzać, podziwiać i bawić się, robić zdjęcia, oprowadzać swoje dzieci po kartach historii na żywo oraz przede wszystkim, podziwiać piękne widoki w Dubrowniku, jego piękną architekturę. Bardzo długo w Dubrowniku można było robić co się tylko chciało w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Panowała prawdziwa demokracja rządów. Miasto to było potężne dzięki szlakom handlowym – to przez nie właśnie wiódł jeden z głównych szlaków miedzy Azją mniejszą a Włochami i to przez to było to miasto bogate. Wszystko jednak zmieniło się wraz z odkryciem Ameryki, Dubrownik wtedy mocno stracił na znaczeniu na arenie międzynarodowej.