Kościół miejski i kolegialny

Kościół miejski i kolegialny

W miejscu, gdzie obecnie znajduje się przedmieście Brukseli, Anderlecht ludzie mieli swoje siedziby od czasów epoki kamienia i brązu. Teren ten nawiedzali Rzymianie i Frankowie. Od XI wieku już na pewno Anderlecht zamieszkiwali chrześcijanie i nie tylko zamieszkiwali, ale umieścili tu kapitułę kanoników. Być może z tego czasu pochodzi najstarsza, romańska część kościoła kolegialnego pod wezwaniem świętego Piotra i świętego Gwidona. Jest to podziemna krypta znajdująca się pod chórem kościoła. Kościół kolegialny zbudowany został w samym centrum Anderlechtu i po dziś dzień stanowi dominujący punkt miejscowości. Przebudowany został w XIV wieku oraz ponownie w wieku XIX. Jest to bazylika z transeptem i wydłużonym prezbiterium. Wzdłuż naw kościoła wybudowano szereg kaplic. Od zachodu wejście do bazyliki akcentuje wyniosła, strzelista wieża zwieńczona smukłym hełmem, pochodzącym z XIX wieku. Całość budowli cechuje surowość i wertykalizm charakterystyczny dla architektury gotyckiej. Atrakcją turystyczna kolegiaty w Anderlechcie są niewątpliwie całkiem dobrze zachowane średniowieczne malowidła ścienne. w romańskiej krypcie, będącej pozostałością pierwotnego kościoła umieszczony jest kamienny sarkofag za szczątkami patrona kościoła, świętego Gwidona z Anderlechtu. Świątynia w Anderlechcie należy do najstarszych w Belgii.