Ogólne dane o Włoszech

Ogólne dane o Włoszech

Większość osób ma raczej małą wiedzę na temat poszczególnych europejskich krajów. Wiemy tylko o podstawowych rzeczach, umiemy wymienić tylko kilka osób związanych z danym krajem, niezbyt wiele wiemy natomiast o historii danego kraju, o jego położeniu geograficznym i ustroju parlamentarnym. Rzadko kiedy wiemy też jak nazywają się prezydenci danych krajów. Najwięcej rzecz jasna wiemy o Polsce, podobną wiedzę możemy mieć jeszcze o krajach naszych sąsiadów, ale o państwach leżących dalej wiemy już coraz mniej. Kiedy mamy chwilę, oglądamy więc sobie albumy o różnych krajach, wiele pasjonujących informacji o wszystkich krajach Unii Europejskiej znajdziemy też w internecie. Na pewno ciekawe i warte poznania są Francja i Włochy, wiele osób właśnie do tych krajów chciałoby pojechać w okresie letnim. Francja to moda, doskonałe jedzenie, wiele pięknych zakątków. Równie piękne i atrakcyjne są Włochy. Kraj ten leży w Europie Południowej, należy do najbogatszych państw świata. Włochy sąsiadują m.in. z Austrią, Szwajcarią i Francją. W obrębie stolicy państwa usytuowany jest Watykan, miejsce szczególnie chętnie odwiedzane przez turystów. We Włoszech możemy podziwiać piękną śródziemnomorską roślinność, kraj oferuje też wiele pięknych, górzystych widoków. Włochy dzielą się generalnie na regiony, prowincje i gminy, w całym kraju zamieszkuje około 60 milionów ludzi.