Pozytywne czynniki turystyki

Pozytywne czynniki turystyki

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że to właśnie turystyka w bardzo znaczący sposób wpływa na poziom życia mieszkańców danego państwa, gdyż niesie za sobą wiele dobrego, ale także stanowi i wiele negatywnych. W tym artykule przede wszystkim pragnę powiedzieć o stronach pozytywnych turystyki, i oczywiście do takich najbardziej pozytywnych cech zaliczyć można to, że to właśnie dzięki turystyce wzrasta standard życia ludzi, którzy właśnie wynajmują pokoje w danej miejscowości. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że to wielu ludzi właśnie żyje z turystyki, gdyż posiadają dom lub też domki w miejscu, które oblegane jest przez turystów, i to właśnie sprawia, że dzięki temu mogą poprawić sobie standard życia. Również pozytywną stroną turystyki, jest fakt, że właśnie dzięki temu zaczynają powstawać nowe stanowiska pracy, co powoduje, że znacznie zmniejsza się bezrobocie w danym mieście. Jest jeszcze wiele pozytywnych cech turystyki, jeśli chodzi oczywiście o ludność, jednak również i są takie które pozytywnie wpływają na nasze środowisko.Bale w Operze Wiedeńskiej:Wiedeń to jeden z najbardziej znaczących ośrodków kulturalnych w całej Europie. To właśnie w Wiedniu znajduje się słynna opera wiedeńska, której budynek wzniesiono w tysiąc osiemset sześćdziesiątym pierwszym roku, w którym co roku w ramach nowego roku odbywają się bale. niestety nie jest łatwo dostać się na taki bal. Trzeba mieć albo dobre układy, albo dużo pieniędzy, albo jedno i drugie, aby moc przebrać się w piękną białka suknie i aby móc zatańczyć walca w pięknej sali w Wiedniu w tak pięknym towarzystwie. Jednak mylibyśmy się ten, kto myślałby, że opera wiedeńska nie żyje aktywnie. co roku odbywa się tam niemal trzysta balów. Oznacza to, że bal odbywa się niemal codziennie. Bal w operze odbywa się również w ostatni czwartek roku i jest to bal równie słynny jak ten noworoczny. Bal trwa aż do północy i w Polsce jest to jedna z nielicznych pozycji kutolanych,z których nie rezygnuje się od dawna, mimo że bal w operze wiedeńskiej należy do niejako kultury wysokiej, a ta nie ma poklasku u przeciętnego widza w Polsce, jedna oglądalność tego wydarzenia jest co roku bardzo duża. Jest to ciekawe zjawisko socjologiczne. Przeciętny turysta może jedynie zwiedzić wnętrza opery wiedeńskiej.