Rodzaje turystyki ze względu na główny motyw podróży

Rodzaje turystyki ze względu na główny motyw podróży

Myśląc o turystach i turystyce nie zdajemy sobie bardzo często sprawy z tego jak wiele rodzajów turystyki istnieje, a więc jak wielkie możliwości mamy przy ich wyborze. Mamy przede wszystkim różne kryteria podziału. Jednym z nich jest główny motyw podróży osoby wyjeżdżającej. Biorąc pod uwagę to kryterium znajdziemy kilka rodzajów turystyki. Pierwszym jest turystyka poznawcza, w której chodzi o poznanie i obserwowanie np. przyrody (roślin, zwierząt, obszarów wodnych, form geologicznych, ptaków). Do tego rodzaju należą też między innymi: podróże na obszary podbiegunowe (turystyka polarna), wyjazdy gdzie poznać można wulkany, jaskinie, tereny górnicze (geoturystyka), obserwowanie i fotografowanie dzikich zwierząt (safari), zwiedzanie określonych obiektów, miejscowości, regionów (krajoznawstwo), odwiedzanie miejsc ważnych ze względów kulturowych, historycznych, artystycznych (kulturoznawstwo). Drugim rodzajem jest turystyka wypoczynkowa. Należą do niej: agroturystyka-wypoczynek w gospodarstwach rolnych, turystyka handlowa-zakup produktów, turystyka rozrywkowa-parki rozrywki, tematyczne, kasyna, clubbing-imprezy w klubach, turystyka morska-jachty, statki, promy i inne. Przy tym kryterium są jeszcze inne rodzaje: turystyka kwalifikowana (piesza, rowerowa, narciarska, motorowa, kajakowa, speleologiczna, jeździecka, żeglarska, nurkowa), turystyka zdrowotna (uzdrowiskowa, medyczna, spa), turystyka biznesowa (służbowa, targowa, motywacyjna,kongresowa, korporacyjna), turystyka religijna (pielgrzymki, wyjazdy modlitewne, rekolekcyjne).