Rzymska demokracja na wzór

Rzymska demokracja na wzór

Oprócz wspaniałego włoskiego stylu w sztuce – malarstwie, czy architekturze, Rzym pozostawił po sobie wiele podwalin do istnienia współczesnego systemu politycznego demokratycznych państw. Rzymski ustrój, dobrze wyszkolone wojsko i solidność doprowadziły ten kraj do ogromnego bogactwa i potęgi gospodarczej. Państwo Rzymskie było republiką, rzeczą publiczną, a jego władza została podzielona na trzy filary. Lud i obywatele rzymscy pełnili rolę prawo- i ustawodawczą poprzez ludowe zgromadzenia. Władza administracyjna należała do senatu, natomiast wykonawcza do sprawnie ustawionego systemu urzędników. W szeregach urzędników każdy pełnił określoną funkcję i tak na przykład konsul był najwyższym z nich, dowódcą armii i kierującym zgromadzeniami ludowymi. Pretor natomiast posiadał kompetencje sądownicze, a cenzor dbał o moralność i budżet Republiki poprzez prowadzenie różnego rodzaju spisów i sprawozdań. Edylowie mieli za zadanie utrzymać uliczny porządek, trybuni ludowi pełnili jakże ważną funkcję ochrony praw plebejuszy, czyli obywateli z niższych sfer. Posiadali immunitet, dzięki czemu mogli bronić podczas obrad w Senacie praw mniejszości. Można wymienić jeszcze kwestorów, którzy parali się poborem podatków. Jak widać, wiele z tych urzędów funkcjonuje do dziś w nieco zmienionej i rozbudowanej formie.